Askersund i Centrum är föreningen för företag i hela Askersunds Kommun samt alla andra som är intresserade av vår kommuns utveckling.

Vi strävar efter att Askersund ska fortsätta vara levande. Med lokala företag som medlemmar kan vi tillsammans försöka komma fram till hur vi ska främja vår handel och vårt näringsliv.

Tillsammans med många olika företag, föreningar och organisationer arrangerar  vi också aktiviteter vars syfte är att göra Askersund  ännu attraktivare att leva i.

Exempel på vad vi gör:

  • I juletid arrangerar vi en rad aktiviteter tillsammans med Lions och Askersunds kommun
  • Vi är medarrangörer av den stora nyårsfesten på hamntorget
  • Vi arrangerar Barnveckan och Garderobsrensningsdagar
  • Vi bekostar och ser till att det blir vackert upplyst i staden under adventstiden.