Askersundskortet är ett initiativ från Askersund i Centrum

Kortet kostar 100 kronor och ger rabatter i de butiker som anslutit sig till föreningen. Askersund i Centrum använder intäkterna från kortförsäljningen till marknadsföring och utveckling av handeln i Askersund. Dessutom sammanställs varje månads erbjudanden och presenteras på Askersundskortets sida på Facebook.